Ettevõttest

Loomislugu

Asutasime oma ettevõtte, OÜ ARHITEKTRUM, 2011. aasta sügisel.

Koostöö arhitekti ja projekteerijana oli selleks ajaks kestnud juba viis aastat. Jõudsime veendumusele, et senine projektijuhtimisel põhinev töökeskkond oli vastküpsetatud TTÜ inseneri oskuste ja üheksakümnendatest pärit ERKI arhitekti kogemuste täielikuks rakendamiseks kitsas ja väheinspireeriv. Ainus võimalus edasi minna oli luua oma firma, et jätkata koostööd juba arhitekti ja insenerina.

Aasta tegevust on näidanud, et see otsus oli õige.

Missioon

Meie missiooniks on kompromissitu kvaliteediga projekteerimistöö abil anda tellijatele võimalus oma unistuste realiseerimiseks.

Visioon

Meie visioon on kasvada ja areneda Eesti parimat ja kvaliteetseimat teenust pakkuvaks firmaks. Projekteerimistööde maht ei ole meie eesmärk. Eesmärgiks on täiuslike hoonete loomine koostöös projekteerija, tellija, rahastaja, ehitaja, haldaja ning kasutaja vahel. See koostegemise rõõm peab saatma meie maju kogu nende eluea jooksul.

Pakume:

  • arhitektuurne – ja ehituslik projekteerimine
  • peaprojekteerimine koos eriosade projekteerimisega
  • passiivmajade projekteerimine
  • detailplaneeringute koostamine
  • kütte- ja ventilatsiooniprojektide koostamine
  • vee- ja kanalisatsiooniprojektide koostamine

Passiivmaja

Arhitektrum omab kompetentsi projekteerida veel Eestis vähelevinud, aga mujal Euroopas ennast tõestanud passiivmaja standardile vastavaid maju. Erinevalt tavamajast üldjuhul passiivmajasse aktiivset küttesüsteemi ette ei näha – selleks on inimene, päike ja sissepuhutava õhu soojendamine.

Passiivmaja on standard projekteerimiseks ja ehitamiseks, läbi mille tagatakse energiasääst (hoone kütteenergiavajadus < 15 kWh/m²a) koos väga hea sisekliimaga.

Comments are closed.